MePZ Bilka Bilčovs

Mešani pevski zbor Bilka iz Bilčovsa je posnel novo CD. Pri snemanju je sodeloval tudi znani pianist Tonč Feinig. Snemanje je vodil Edi Oraže.

Der Gemischte Chor Bilka aus Ludmannsdorf veröffentlichte die CD mit dem Titel „N´mav čriez“. Bei den Aufnahmen wirkte der bekannte Jazz-Pianist Tonč Feinig mit, die Aufnahmeleitung hatte Edi Oraže.